Author Archives: Redaktor

Francouzský gotický nábytek (14. a 15. st)

Francouzský gotický nábytek (14. a 15. st) Ve 14. století se komfort interiérů sakrálních staveb přesouvá do světských prostor. Díky nájezdům Křižáků do Svaté země se do Evropy dostává povědomí o luxusu orientu. Tento trend si začali uvědomovat i řemeslníci. … Continue reading

Posted in Nezařazené

Italská Renesance, Quattrocento (15. stol.) a cinquecento (16. stol)

Pro renesanci se stal typickým nábytkovým předmětem kabinet. Mezi hojně používaným stolovým nábytkem vytvořili italští nábytkáři několik druhů kabinetů. Byly to stoly vzniklé jako nízké skříně (kredence), sloužící nejen ke stolování, ale i jako stoly psací. I když byly vybavovány … Continue reading

Posted in Nezařazené

ROZKVĚT BENÁTEK – lodní stavitelství, šíření kulturních a stylových vlivů

Ohrožené obyvatelstvo hledalo útočiště na dřevěných (modřínových) pilotách. Postupně se z Benátek vyvíjelo sebevědomé město. Vrcholu moci a rozkvětu dosáhla „republika sv. Marka“ na přelomu 15. a 16. st. kdy se stalo město významnou metropolí výtvarného umění. Nábytek – Nábytek této … Continue reading

Posted in Nezařazené

Zaalpská renesance /1500-16??/

-po roce 1500 renesance se šírila z Itálie na sever -severně od Alp (střední Evropa, západní Evropa) -Rozšíření renesance z Itálie do zaalpských zemí probíhalo skrze poutníky, kteří proudili do Itálie a zde se seznamovali s novými myšlenkami, které pak … Continue reading

Posted in Nezařazené

Vznik Islámského umění a jeho vliv na vznik Gotiky

Zákaz zobrazovat lidské bytosti vedl k odvracení od napodobování přírody k používání stále více geometrických motivů. V jejich fantazii vznikaly křivky, které si podle zákonů symetrie podřizovaly tvary ratolestí a listů. Živý model se nebral v úvahu. Umělec, který chtěl … Continue reading

Posted in Nezařazené

Renesance na Moravě

Zatím  co  v období gotiky byli Česi v popředí euvropského vývoje, husitské bouřky zabrzdili další vývoj natolik, že renesančné tendence v 15. stolečí se v českém umění neprosadili a umění zustává i nadále pod vlyvem gotiky. Ke konci 15. století … Continue reading

Posted in Nezařazené

Jindřich Halabala

Jindřich Halabala se narodil 24.5. 1903 v Koryčanech v rodině truhláře Štěpána Halabaly. V mládí se mu dostalo truhlářského vzdělání v otcově dílně. Během studentské praxe ve Spojených UP závodech se seznámil s Janem Vaňkem. Dále pak studuje Umělecko-průmyslovoou školu v … Continue reading

Posted in Nezařazené

50. léta v USA

Amerika 50.let byla velice bohatou zemí. Díky své poloze se jí válečný stav zdaleka nedotýkal tolik jako Evropy. Nemluvíme-li o tom, že v této době nastala zřejmě první, opravdová emancipace žen, které musely zastat všechnu práci svých mužů, kteří odešli … Continue reading

Posted in Nezařazené

Bauhaus

V roce 1919 se v Německém Výmaru sloučily dvě výtvarné školy – Vysoká škola výtvarných umění a Uměleckoprůmyslová škola a tak vznikl institut se speciálním zaměřením na hmotnou kulturu. Toto učiliště se stalo ohniskem proti akademismu a především teoretickou základnou … Continue reading

Posted in Nezařazené

Mission style

,,Mission Style“ je obecný termín často odkazující na styl archytektury španělských misií na jihu USA. Příklady této architektury jsou rozmístěny po celém jihozápadě Spojených států a Mexika, nebo na grafických prvcích amerického hnutí A&C . Jak už to bývá, s … Continue reading

Posted in Nezařazené