Category Archives: Pravěk

Bydlení a zpracování dřev a v neolitu a na počátku doby kovů

Neolit neolit, z řec. neos = nový + lithos = kámen Je pravěké období, někdy nazývané také jako mladší doba kamenná.Dochází zde k velkému zlomu, přeorientování z lovu na zemědělství. Periodizace Protoneolit ( do poč. 6.tis. ) Starý neolit ( … Continue reading

Posted in Pravěk

Neolit

Neolit – mladší doba kamenná je přelomovým obdobím v dějinách lidstva, změnou přírodných podmínek nastáva krize v obživě, která podmínila změnu spusobu života, ve kterém se namísto lovu a sběračství stalo hlavním zdrojem obživy pěstování obilí a chov dobytku. Je to … Continue reading

Posted in Pravěk