Author Archives: Redaktor

Augsburské kabinetní skříně

Přepychový nábytek, který vzniká v 16. století z obdelníkové krabice, pocházející ze španělského „varguena“. Odkud přes habsbursky dvůr doputoval az do jižního německa. Ze severni Italie a tyrolska přichází opracování drahych kamenů (lapis lazuli, alabastr či chalcedonit) at uz v ploše … Continue reading

Posted in Nezařazené Tagged

Rokoko na území dnešního Německa

Nejlépe rozpoznatelným německým stylem té doby bylo bavorské a bedřichovské rokoko. Pod patronací Maxmiliána II., Emanuela, bavorského kurfiřta, a krále Bedřicha Velkého z Pruska byli architekti a výrobci kabinetů podporováni k inspiraci Francií. Nejvytříbenější rokokové interiéry vznikly na území Pruska, kde Bedřich … Continue reading

Posted in Nezařazené

Japonské umění laku pro zapadni trhy a jeho evropské napodobeniny

Souhrn obrazových materiálů zde: http://ulozto.cz/xSxXTYu2/japonske-laky-a-jejich-evropske-napodobeniny-zip Heslo: encyklopedienabytku Uruši je tradiční  přírodní lak, který vzniká jednoduchým způsobem ze škumpy lakodárné z jihovýchodního Japonska, která se používala již od prehistorie. Lak vznikl Japonsku v Číně a Vietnamu. Foto příprava Vznik substrátu. škumpa se … Continue reading

Posted in Nezařazené

Klasicistní interiéry ve střední Evropě

V klasicistním období ve střední Evropě začíná období Biedermeieru. Je to měšťanská forma empíru, tzv. biedermeier. Jeho název vznikl podle populární postavičky pana Meiera z německého satirického seriálu, časopisecky uveřejňovaného. Biedermaier můžeme datovat do období mezi roky 1814- 1848. V Biedermeieru se … Continue reading

Posted in Nezařazené

Ebenisté Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty

NÁBYTEK Klasicistní dobu nábytku můžeme rozdělit na dvě období.První období je charakterizováno lehkým a barevným nábytkem – za vlády Ludvíka XVI, a klasické období po roce 1780 je charakterizováno strohým a klasicistním členěním,na něj navazuje poněkud hmotnější empir.V počátcích klasicizmu … Continue reading

Posted in Nezařazené

18. století v Itálii

Řím  se stal počátkem 17 století opět sídelním městem mocného papežství a odstartoval dobu obrovské prosperity. Město, které vytvářeli umělci, sochaři a architekti, mělo symbolizovat slávu katolické církve. Teatrální měřítko bylo aplikováno na nové budovy, monumenty a malby. Vznik obrovských … Continue reading

Posted in Nezařazené

Nábytkářství ve Velké Británii

Nábytkářství ve Velké Británii –James I. –William and Mary V Anglii 17.století, zhruba do roku 1660, se pro výrobu nábytku používalo nejčastěji dubové dřevo. Za vlády Jamese I (1603-1625) byla Renesance v Anglii stále upraveným gotickým (alžbětinským) stylem, který zvítězil v … Continue reading

Posted in Nezařazené

Barokové interiéry v Čechách a na Morave

Baroko bol predovšetkým obdobím protikladov. Vzniklo množstvo antitéz, ktoré ovplyvňovali myslenie, umenie i chápanie sveta; reprezentovali životný pocit rozpoltenia a roztržky v duši barokového človeka a vychádza z vonkajších udalostí. Medzi najvýznamnejšie antitézy patrili hmota a duch, svetskosť a askéza, … Continue reading

Posted in Nezařazené

Vliv Helénismu na řemeslo, nábytek a kulturu bydlení

Helénismus je období dějin pro středomoří a přední východ zhruba od 4. do 1. století př.Kr. Označení helenismus bylo prvně užito ve 30. letech 19. století historikem Johannem Gustavem Droysenem. Chronologické rozdělění: Doba egejské civilizace 3000 – 1200 Temná staletí … Continue reading

Posted in Starověk

Bydlení a zpracování dřev a v neolitu a na počátku doby kovů

Neolit neolit, z řec. neos = nový + lithos = kámen Je pravěké období, někdy nazývané také jako mladší doba kamenná.Dochází zde k velkému zlomu, přeorientování z lovu na zemědělství. Periodizace Protoneolit ( do poč. 6.tis. ) Starý neolit ( … Continue reading

Posted in Pravěk