Japonské umění laku pro zapadni trhy a jeho evropské napodobeniny

Souhrn obrazových materiálů zde:

http://ulozto.cz/xSxXTYu2/japonske-laky-a-jejich-evropske-napodobeniny-zip

Heslo: encyklopedienabytku

Uruši je tradiční  přírodní lak, který vzniká jednoduchým způsobem ze škumpy lakodárné z jihovýchodního Japonska, která se používala již od prehistorie. Lak vznikl Japonsku v Číně a Vietnamu.

Foto příprava

Vznik substrátu.

škumpa se nařeže podobně jako kaučuk, vytékající tekutina se ukládá do nádob a poté dále upravuje bud vařením, nebo u kvalitnějších laků, odpařováním na slunci, substrát se dále může barvit a nanášet na předmět. (dogma je o bezprašném prostředí), ve skutečnosti je sice ideální bezprašné prostředí, ale výslednou podobu, prach neovlivňuje.

Příprava podkladových vrstev

Pomocí špachtle se nanáší jílová hlinka, a pojí se s lakem uruši, vniká pasta a nechává se ve vlhkém prostředí  tzv Furo (japonsky lázeň) humidor, skřínka pro ukládání předmětu ve vlhkosti kolem 80%, pokud dochází k vlhkostním  výkyvům, lak má problém zaschnout,  čímž  vznikal problém s výrobou laků v evropě, kde vždy zaschl mnohem dřívě než se stačil sesítovat. Po každé vrstvě následuje broušení přírodními japonskými brusnými kameny a dřevěným uhlím, pro dosažení dokonalé rovnosti.

Po dokončení podkladové vrstvy, 1-4 kdy po každé vrstvě následuje broušení přírodními japonskými brusnými kameny, dřevěným uhlím, nebo hlinkou, pro dosažení dokonalé rovnosti. Čím více vrstev tím kvalitnější výsledek, kdy lakové práce tolik nepraskají. Po dokončení základního lakování, dochází  k tzv Mury, stanury, inakaury a akamury, od spodní vrstvy po horní, po těchto vrstvách dochází k nanášení vrchního dekorativního černého, nebo červeného laku.  Proces trval dlouhou dobu, má kolem 16 základních úkonů trval více než měsíc. Poté dochází k dekoraci, která je ještě komplikovanější. Na štětce se používaly ženské vlasy, které jsou jemnější a dokáží udržet rovinu, štětce jsou ze dvou vrstev.

Ornamenty

Japonské estetické Ornamenty – většinou citace z tradiční japonskéí poezie – haiku, např Kokin wakašú,, oblíbená byla zvlášt první slabika verše, kdy se na lakových pracích stylizovali japonské znaky, které odkazovali na danou báseň.

Historie a techniky

Nejstarší lakové techniky pocházejí z 1000přn, ve dvou liniích (hliněné nádoby, zdobené lakem, především pouze jako barvení, náušnice, sakrální výrobky i předměty denní potřeby, kde byl lak využit jako ochraný prvek před vlhostí,  a kde lak sloužil  jako desinfekční činidlo protože  je uruši velmi toxický a tím pádem chránil nádobí od bakterii, toto nádobí se ale nedochovalo (pouze fragmenty ze severu japonska)

Foto Tamammushi

Jap lak je v znám v číně asi od 4000 přn odkud přešel z přes koreu do japonska. Příchodem buddhismu, přišlo také velké rozšíření laků, kdy se lak používal na ochranu posvátných textů (i vnitřek předmětu, např schránky pro svitky, kdy lak udržoval stálou vlhkost, (oltář Tamamushi  7 stol, z chámu Hordjůdži, který je lakován Urushije – malba lakem Bushi, kdy se lak barvil přírodním pigmentem na zeleno, nebo na modro. Do dneška se tato relikvie dochovala v dokonalém stavu.

Foto kanši cu Rokkaku Šisui (1867-1950).

Lak kanšicu – (suchý lak) kdy je použito nějakého jádra na které je položeno plátno, které pod lakem ztvrdne,

Technika Makie 10. stol přn – Nejstarší japonská Technika, která se rozšířila po celém japonsku a byla imitována jak v číně, tak v evropě.  Nejstarší technika Hódžu MAKIE – centrální japonsko kyóto, dřevěné jádro bylo pokryto černou základní vrstvou a přemalována vrstvou „deko“ a za vlhka se posypal zlatým práškem od ruzné gradace. na což se opět natáhla nová vrstva černého laku.  Po zaschnutí se lak leštil tak dlouho, dokud se neobjevilo znovu předchozí zlacení.

Foto byodoin

Technika Fundame   11 stol. – Tohoto Laku se užívalo ke zdobení buddhistických soch, chrám byodoin budha amida, který se zlatil plátkovým zlatem a stříbrem.

Technika Raden 14stol– vykládání perletí  různé barvy, která se pokládala na vlhký lakový základ a po zaschnutí opět překrývala novými lakovými vrstvami a nakonec leštila podobně jako u techniky Makie.

Technika Hiramakie – 13stol – technika za použití samostatné malby, bez proleštování spodních vrstev, případně se samostatným sypáním zlatého prachu.

Chrám Sensódži 12. stol – na severu japonska, celý pokryt zlatou technikou Makie. Je to jedno z míst kam táhl Kublajchán při dobývání Japonska (zmiňuje Marco Polo ve své knize Milion), což byl první impuls který vyvolal v Evropě zájem o Japonsko. Do dnešních let se tyto památky dochovali v dokonalé kvalitě, i díky tomu že již před 500 lety v Japonsku vznikl první restaurátorský tým (15 stol), kdy pro ochránění tohoto chrámu vystavili nad původní budovou nový přístřešek.

Tiramakie – nízká makie , takamakie vysoká makie – kolem 3mm

Nashi – dzi – technika imitace hruškové slupky, kdy se do mokrého laku vkládají, malé šupinky zlaté a stříbrné folie, (podobné lavírování) (bokaši)

Heidacu 17stol– vkládání cínových, nebo olovněných částí do Makie (hón ami kécu)

Technika Negoronuri – což jsou laky z Negra – Negoru je velký chrám, kde si buddhističtí mniši sami vyráběli nádobí denní potřeby, lak barvy červeného podkladu, kdy se po používání  a opotřebováváním vytváří samotný dekor, (sabi – rez/používáné)

Kamakura Bori kolem roku 1600 - příchází do japonska z číny řezaný lak, na předmět se naneslo až několik stovek barevných laků, které se přořezávali.  Japonci jho napodobili, řezaným dřevěným jádrem a až pak nanesli jednoduchou vrstvu laku.

Okinawa:

Technika Cuikin, okinawa 18-19 stol- separátní technika , kdy se na lakový základ z červené barvy se lepí vyřezané vrstvy z lakových hmot (formičky), jednoduchá technika užíváno v běžných domácnostech.

Hakue – malba zlatou barvou, napodobenina Makie.

Technika Cuišu – řezba v samotném laku – využívány čínské dekory, kdy japonci přímo imitovali čínskou techniku

Činky 19 – 18stol– technika rytého dekoru (černý, červený lak, kdy se do rytin vetře zlatých prach a přelakuje bezbarvým lakem

Kawarinuri – Hónšů– soubor všech ostatních lakových technik, na základní lakovou vrstvu se nasypala rýže, nebo seznam, po zaschnutí se opráčil a překlil dalšími vrstvami jinak barevného laku, po přebroušení této vrstvy vynikl abstraktní dekor, který pozůstal po skvrnách zaschlé rýže.

Cugarunuri 19stol. – oblastní název Kawarinuri, doplňována malbou urušie

Hakone Zaiku Makie – 1860-1900, podobné evropské intarzii, vykládání drahými dřevy a doplňován technikou Makie, tento typ předmětů se v 19stol dovážel do Evropy

Foto bombai

Počátky výroby laku v Evropě

Foto KódaiDŽi

KódaiDŽi MAKIE 16stol – podle chrámu Kodaidži v Kyotu, technika, která inspirovala evropské lakové práce (japaning).

Roku 1542 poprvé do Japonska připluli Portugalci – obchodníci a jezuité, misionáři, kteří šli pouze po vrchní vrstvě (šóguni), na které vystupování jezuitů velmi zapůsobilo, i díky nabízenému obchodu. Bohužel pro rozvoj obchodu mezi Japonskem a Evropou, se Portugalsko stalo roku 1570 součástí Španělska, kteří do Japonska vyslali Augustiny, kteří byly naopak chudí misionáři zaměřený na chudé vrstvy, poté co mezi jezuity a Augustiny vypukla rebelie, a došlo to na konci 16stol k represím křesťanů a roku 1639 se Japonsko kompletně uzavřelo okolnímu světu. Díky tomuto se Holanďané přes čistý obchod bez náboženských tlaků dostali do přízně Japonské šlechty, kdy jim prodávali zbraně proti svým nepřátelům Španělům. (nepřítel mého nepřítele je můj přítel). Později se rozšířil obchod se samotným nábytkem,  kdy Portugalci dovezli mustr nábytkového kusu a Japonci pro ně dotvořili lakované repliky. Imitované kusy například pocházeli z Bengálska, kdy se v Japonsku pouze přetvořili na evropský vkus.

Foto circa

Komodity japonsko-evropského obchodu – čínský porcelán, čínské hedvábí ,zbraně a měď – z Japonska – Finesa (hotové látky a nábytky zdobené japonskými laky), cesty trvali i několik let, kdy se ne všechny lodě dokázali doplout do Japonska, nebo se dokonce vrátit do domovského přístavu. Postupem času  od tradičních evropských vzorů se upouštělo a Evropané přejímají zdobné prvky a dekorace, více ovlivněné japonskou kulturou. Kolem roku 1800 začíná japonský styl pronikat i do Ameriky, ale typologicky i ornamentálně je zcela odlišný, než nábytkové kusy pro evropský trh. v polovině 19.stol se lak již přestává dovážet, poté co v hlavních evropských uměleckých centrech vzniká technika jeho napodobení, zejména v Anglii a Francii. Zaniká východoindická společnost, kterou nahradili jednotliví obchodníci, kteří  nábytek dováželi, dá se říci již podle katalogu.

Foto namban

Namban – japonský název pro

Evropany (východní barbar), protože se Evropané běžně a moc často nemyly, zatímco v Japonsku byli velmi rozšířené a oblíbené horké lázně a obyvatelé se koupali každý den

Foto baptista

První japonská loď evropského stylu galeona Juan Baptista 1613 – foto baptista

Hlavní sběratelé japonských lakových prací – především v držení nobility

Foto Anna stuartovna

Anna Startovaná (‚manželka zimního krále)-. Největší sbírka lakovaného nábytku v tehdejší Evropě, bohužel nedochovaný.

František xaverský – katolický představitel

Ferdinand tyrolský

Thomas smyth (1625) – jeden z předáků a guvernéru východoindické společnosti

Rudolf II (Praha – pražský hrad Ambras)

Foto mazzarin + vga

Truhla krále Gustava Adolfa – součást cargo kpt. Sarise 1616 – Mazarinova truhla

Mazarinova truhla (nejdražší lak na světě) jeden z prvních , nejlépe zachovaných a nejzdobnějších přivezených evropských kusů pro zhotovení japonského laku, který přivezli Holanďané Majetek Victoria g Albert museum. Bohaté zdobení z které vymizela perleť, která se stává minoritní záležitostí, scéna vychází z folkloru a japonské krajiny.

http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/album-with-nested-carousel7/

Anton Ulrich z Bransteinu

Kabinet Christiana V a jeho ženy Charloty Amalie Hessensko-Kasselské 17.stol.

Foto Gerard dagly

Frederick III. – Zakládá Kunst kamer kdy sbíral laky už v polovině 17.stol. tvarově odpovídají starším pracím, ale už se jedná o techniku  Hiramakie.

k. l .Metternich, Kynžvart, Lednice, Lychtěnštejnská sbírka, Hradec nad Moravicí

Marie terezie – Schonbrunn

Marie Antoaneta – jedna z nejlepších a největších sbírek japonského laku z pozdního 18. Století.

Typy nábytku

Escritoria – holandské sekretáře s odklopnou deskou – 1600 cena až 300zlatých

Tradiční lakované dekorační vázy a talíře, přišli do mody současně s přílivem exotických pokrmů a nápojů, ale v nepříznivých podmínkách často podléhaly poškození.

Oltáře, truhlice a pod

Evropské napodobeniny japonského laku

Imitační laky byly na bázi fermeží, kopálů, a šelaků, který pochází z Indie z výtrusů Červce lakového, který se nanáší samotným lakováním, což je výhradně evropský pojem. Pryskyřice se převážně rozpouštěli v lihu, nebo sandaraku.

Foto gerard dagly

Hlavní centra výroby laku jsou na dvoře pruského krále Bedřicha I. v Charlottenburgu v Berlíně, kde působil dvorní designer Gerard Dagly, zakladatel celého německého proudu japaningu, který byl tvořen na bázi šelaku.

Foto – Laca powera

Sibila Augusta von Saxe-Lauenburg, která se již v patnácti letech zajímá o japonské lakové práce a zve z prahy, Jana Vojtěcha Kratochvíla, aby vyzdobil Šternebrský palác a  Ostrov nad Ohří, ze kterého se ale moc nedochovalo, Sibila získává kolekci chinoiserii a japaningu zejména techniku Laca povera, techniky která byla známá již od konce 17. Stol v Benátkách, která spočívá ve vystřižení tištěných ornamentů, které poté byly zalakovány, takže byla vytvořená imitace, lakovaných prací. Tato sbírka se dodnes dochovala na zámku v Radstadtu.

Foto ludwigsburg

Ludwigsburg – Stutgard autor Johann Jakob Saenger, se sálem z napodobeniny černého japonského laku.

Foto rosenborg, de bray, stalker,

Rosenborg v Kodani, Francis de bray 1663 – holandsko belgický mistr belgického laku, který vytvořil čajový pokoj, v Rosenborgu, autor čerpal z tradičních předloh, které byly motivované tehdejšími cestopisy, např. Arnoldus Montanus Augsberg 1669, které byly doplněny ilustracemi, které poté byly imitovány, koncem 70 a 80 let vznikají díla např. Stalker and Palker 1688, dílo věnované pouze japaningu. Kniha slouží jako manuál k výrobě imitací lakových prací východu, i pro šlechtičny, které se chtějí ve volných chvílích věnovat japonskému laku.

Foto shnell

Japonský palác v Drážďanech – panství Augusta silného, kde působil  Martin Shnell, (1/2 17.stol), který se v Berlíně naučil dekor v orientálním duchu a později působil v Míšeňské manufaktuře, po osamostatnění vytváří především červeně lakované kusy, které jsou ve sbírce zámku Pillnitz v Drážďanech.

Martin Engelbrecht – Habitus Chinesse 1720 – ilustrace v knize byly převzaty k dekoru lakových prací.

Foto anglie

Anglie - Jedním z největších center lakových prací  v 18stol je Anglie, především oblast Pontypool, s představiteli Adama, Sheratona, Thomase Chippendale, kteří užívají spíše čínské motivy než původní japonské. Ukázky z těchto prací můžeme u nás nalézt například v Náměšti nad oslavou

Foto holland

Holandsko – motivy čerpají již spíše z evropských prací, holandané dekory běžně doplnují i i barvou.

Foto laca powera venice

Itálie – benátky – 1750/1760 Obliba pestrobarevných laků malovaných významnými umělci, např. Francois Boucher, ale s původní technikou a ornamenty tento styl již nemá nic společného.

Podklady

Jedná se o volný přepis přednášky „Japonské umění laku pro zapadni trhy a jeho evropské napodobeniny“, jednoho z nejlepších znalců japonských laků v české republice Filipa Suchomela.

Zajimavé Odkazy k tématu:

http://www.wilanow-palac.pl/fashion_for_chinoiserie_at_wilanow_palace.html

http://blog.kohlerinteriors.com/furniture-history/the-enduring-style-of-japanning-by-louise-devenish

http://www.vam.ac.uk/content/articles/m/mazarin_chest_related_objects_elsewhere/

http://pegsandtails.wordpress.com/page/2/

http://www.flickr.com/photos/carltonhobbsllc/3881992176/in/photostream/

http://houserevivals.blogspot.cz/2010/03/j-is-for-japanning.html

http://dkks.dk/the-princess-s-chamber

http://books.google.cz/books?id=rp5JklFUpacC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=patent+1772+lacquer&source=bl&ots=7FPfjf0ih3&sig=dL5E0w8IqY-yuF0fN6bIIYg2mKc&hl=cs&sa=X&ei=ufAvUbnTJeaG4gSco4CoBg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=patent%201772%20lacquer&f=false

http://littleaugury.blogspot.cz/2010/07/where-is-your-style-compass.html

http://www.boughtonhouse.org.uk/htm/gallery2/furniture/japannedcabinets.htm

http://collections.vam.ac.uk/item/O70195/cabinet-on-stand-gole-pierre/

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1632111

http://www.christies.com/lotfinder/lot/a-bottger-black-glazed-red-stoneware-small-5024576-details.aspx

http://www.christies.com/lotfinder/LotDetailsPrintable.aspx?intObjectID=4042406

http://www.kunstpedia.com/articles/lacquer-painting-on-b%C3%B6ttger-stoneware–three-walzenkr%C3%BCge-and-the-problem-of-attribution-to-martin-schnell.html

http://www.berlin-cdu.de/Zugunglueck-Selbstmord-Suizid-suicide.jpg

http://www.aveline.com/fr/ebenistes/andre-criard

http://thaiurushi.wordpress.com/2011/04/

http://www.schloss-rastatt.de/en/palace-rastatt/Lacquer-Cabinet/327246.html

http://www.andrewgrahamdixon.com/archive/readArticle/721

http://www.chappellmccullar.com/af02022.html

Category(s): Nezařazené

Napsat komentář