Nábytkářství ve Velké Británii

Nábytkářství ve Velké Británii –James I. –William and Mary

V Anglii 17.století, zhruba do roku 1660, se pro výrobu nábytku používalo nejčastěji dubové dřevo.

Za vlády Jamese I (1603-1625)

byla Renesance v Anglii stále upraveným gotickým (alžbětinským) stylem, který zvítězil v šestnáctém století.

Charles I.(1625-1649) vyvinuj velké úsilí, aby se Anglie vyrovnala evropským uměleckým směrům. Nábytek začal být lehčí, méně baňatý a renesančně-klasické motivy, jako jsou Iónské sloupy, akantové listy, giloše atd. byly použity v ornamentu.

giloš, guilloche [gijoš i gileuš] -jemná vlnovitá čára s ozdobným (na látce) nebo ochranným (na bankovce) účelem

Občanská válka měla za následek jedenáctiletou vládu Puritánů (1649-1660). Navzdory tomu se začalo hojněji používat čalounění a vyřezávání typické pro alžbětinské období se poněkud utlumilo. Rozvoj regionálních stylů při výrobě židlí vypovídá o širším použití sedacího nábytku než v předchozích letech, které se od těch renesančních lišily hlavně soustruženými prvky. Došlo k  rozšíření výroby tzv.: Stick-back seats, dnes známých jako Windsorské židle.

Když se Charles II vrátil na trůn v roce 1660, přivedl sebou řemeslníky, zejména Vlámy, Francouze a Italy. To způsobilo dramatické rozdíly ve výrobě anglického nábytku, například tito řemeslníci dávali přednost svému známému ořechu nad převažujícím dubovým nábytkem a těžká anglická nábytková forma byla ovlivněna zjemnělým francouzským stylem. Barokní vliv byl cítit například u stolů se skroucenými dvojitě prohnutými nohami, také u sedadel z rákosu a čalounění z jemnějších tkanin všech typů.

Důležitá výměna zkušeností mezi Anglií a Evropou se uskutečnila na základě náboženské perzekuce francouzských hugenotů katolickou církví.

William III. Oranžský a jeho žena Marie (1689-1702) (kteří přišli do Anglie z Holandska roku 1689, aby převzali vládu) poskytli hugenotům, mezi nimiž bylo i mnoho významných umělců, v anglii útočiště. Nový královský pár s sebou také přivedl několik vlastních umělců, jedním z nich byl Daniel Marot.

Daniel Marot (1661-1752) byl francouzský Protestant, architekt, návrhář nábytku a rytec. Byly vyráběny nábytkové typy, jako jsou psací stoly, denní lůžka, pohovky, komody, zrcadla, stolky a stojany. Ořech se stal módním dřevem a povrchová úprava včetně dýhování, marketerie, lak a japanning.

Hugenoti (vyslov: igenoti) byli francouzští protestanti v 16. a 17. století, kteří svůj název získali (alespoň podle jedné z nejčastěji užívaných verzí) podle jména Huguese Besana, vůdce povstání v Ženevě.

Category(s): Nezařazené

Comments are closed.