Bydlení a zpracování dřev a v neolitu a na počátku doby kovů

Neolit

neolit, z řec. neos = nový + lithos = kámen Je pravěké období, někdy nazývané také jako mladší doba kamenná.Dochází zde k velkému zlomu, přeorientování z lovu na zemědělství.

Periodizace

 • Protoneolit ( do poč. 6.tis. )
 • Starý neolit ( 5 700 – 5 100 )
 • Střední neolit ( 5 100 – 4 800 )
 • Mladý neolit ( 4 800 – 4 200 )

Charakteristika období

Lidé přecházejí z lovu  na zemědělství – pěstování plodin a chov zvířat. Oproti paleolitu preferují usedlý způsob života.Vyrábí keramické nádoby, začínají  vyrábět oděvy a první nástroje.

Prvotní nástroje k opracování dřeva

Nejpoužívanějším nástrojem je pazourek S dalším rozvojem se začínají vyrábět sekyry, nože, pily, škrabadla ( předchůdce hoblíku ), šídla, jehly, smyčcový svidřík.

Smyčcový svidřík

Běžně sloužil k rozdělávání ohně. Později však lidé přišli na to, že při tření vzniká pod hrotem tyče díra. Konec tyče byl upraven, přidělal se špičatý kámen, který sloužil jako dnešní vrták. Dodnes se setkáváme s smyčcovým svidříkem u domorodých národů.

Prvopočátky vzniku nábytku

Jeho cílevědomá výroba má více než desetitisíciletou tradici. První nábytek lze objevovat s prvními lidskými sídly. Jeskyně byly vybavovány různými sedátky kolem ohniště, prostory na spaní byly vybaveny kožešinami, nebo mořskou trávou. Primitivní kusy nábytky vznikaly výběrem vhodně tvarovaných předmětů v přírodě. V pozdějším vývojovém stupni se začal vyrábět první nábytek se spojením na kruhový čep.

Skara Brae

Je velká kamenná neolitická osada ve Skotsku. Je tvořena deseti domy a jedná se o nejzachovalejší evropskou osadu z období neolitu ( zapsána v UNESCO ). Až do roku 1850 byla ukryta pod nánosy půdy.První částečné odkrytí několika kamenných staveb provedl místní statkář William Watt.

Triangle

Je keramický kultovní stůl, pocházející z neolitického věku, z vesnice Krainici.

Bydlení

Jednotlivá obydlí byla stavěna na tzv. sídlištích. Sídliště byla dvou druhů – nížinná a výšinná. Nížinná sídliště byla opevněná, nebo bez  opevnění. Na sídlišti bylo budováno nejčastěji 3-5 domů, výjimečně 10. V každém obydlí nesměla chybět pec, která byla mimo obydlí, avšak na Balkáně se setkáváme i s peci uvnitř domu. Na sídlišti byla také studna.

Počátky doby kovů

Eneolit, jiným názvem také raná doba bronzová (4 000 – 2 000 př.n.l). Lidé již ovládají základní techniky zpracování mědi. Součastně je to také závěrečná fáze pravěku. Následuje doba bronzová.

Periodizace pro Střední Evropu

 • Časný 4 000 – 3 700 př.n.l.
 • Starší 3 700 – 3 300 př.n.l.
 • Střední 3 300 – 3 000 př.n.l.
 • Mladší 3 000 – 2 600 př.n.l.
 • Pozdní 2 600 – 2 000 př.n.l

Typické znaky pro střední Evropu

Užití oradla, znalost kola a vozu a organizovaná těžba kovu, zejména v Polsku (oblast v okolí Krakowa).

Lengyelská kultura

Je to archeologická kultura, na přelomu neolitu a eneolitu. Název vznikl podle hradiště v Lengyel ( dnešní Maďarsko).Z vykopávek je zjímavým předmětem zařízení obydlí Lengyelský hlíněný ,,trůn,,

Category(s): Pravěk

0 Responses to Bydlení a zpracování dřev a v neolitu a na počátku doby kovů

6 Responses in other blogs

 1. trusted@pillspot.com“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 2. oakleys sunglasses…

  Thanks very interesting blog!…

Napsat komentář